Hlavní strana
 Registrovat se
 
Kalendář
 
Pravidla
 
Etické zásady
 
FAQs
 
 Kontakt


Pravidla


Laboratorní experimenty


 • Pozvánky na jednotlivé experimenty jsou vždy rozesílány náhodnému výběru všech zaregistrovaných účastníků (nebo jejich části) a obsahují základní informace o daném výzkumu, místě konání, čase trvání a případné odměně za účast.
 • V případě zájmu o účast na konkrétní experimentu se musíte přihlásit do systému skrze hypertextový odkaz v pozvánce a zapsat se na termín, jenž vyhovuje vašim časovým možnostem.
 • Termíny jsou kapacitně omezeny, proto je vhodné zapsat se co nejdříve.
 • Po zapsání se na termín je možné se z něj svépomocně odhlásit, obvykle nejpozději 24 hodin před jeho začátkem. Pokud by odhlašování nefungoval a vy se nemůžete termínu zúčastnit, napište co nejdříve e-mail na experiment@pless.cz.
 • Pokud není v pozvánce uvedeno jinak, na termín experimentu se dostavte prosím s asi pětiminutovým předstihem. Jelikož experimenty mohou probíhat v různých laboratořích, vždy si zkontrolujte adresu místa konání.
 • Účastník může být před začátkem experimentu vyzván k identifikaci pomocí dokladu s fotkou (pro účely evidence, např. při udělování kreditů za „účast na výzkumu“ nebo odměňování).
 • Před každým výzkumem je účastník na místě konání opět obeznámen s průběhem a délkou trvání studie, s jejími možnými riziky a benefity a dává informovaný souhlas s účastí. Pokud by si kdykoliv v průběhu experimentu svůj souhlas s účastí rozmyslel, má plné právo ji bez postihu ukončit.
 • Po skončení studie je účastník informován o zkoumaných hypotézách a po zpracování dat je o výsledcích informován e-mailem a na stránkách PLESS.
 • Správa databáze si vyhrazuje právo kohokoliv ze zaregistrovaných účastníků z databáze vyřadit (např. kvůli: narušování průběhu experimentů, vícenásobné registraci do databáze, opakované neomluvené neúčasti na zapsaných termínech, dlouhodobé neaktivitě a pod.).


On-line experimenty


 • Pozvánka obsahuje základní informace o studii a hypertextový odkaz, pomocí něhož se můžete studie přímo zúčastnit.
 • Odkaz může být aktivní pouze po omezenou dobu, proto je vhodné zúčastnit se co nejdříve.
 • Svoji účast můžete kdykoliv ukončit zavřením okna prohlížeče se studií.
 • Po skončení studie a zpracování dat můžete nalézt informace o výsledcích na stránkách PLESS.


Organizace a využití výzkumů


Výzkumy v laboratořích PLESS, CEVÝZ a CEBEX slouží primárně pro vědecké účely a jsou neziskového charakteru. Pokud by se někdy v rámci laboratoří konal (i jenom částečně) komerční výzkum, budete o této skutečnosti dostatečně důrazně předem informováni. Stejně tak budete vždy informováni o všech partnerech a spoluorganizátorech z řad studentů, akademiků či jiných výzkumných institucí.

Výzkumy pořádané v laboratořích PLESS, CEVÝZ a CEBEX prochází kontrolou kvality a v relevantních případech (tj. pokud by v průběhu experimentu či po jeho ukončení mohli být účastníci vystaveni větší než běžné úrovni stresu) je schvaluje i Etická komise. Naším cílem je nabízet vám bezpečné, kvalitní, pro vědu přínosné a pro vás zajímavé experimenty.
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nápad jak zde něco zlepšit, napište nám na experiment@pless.cz.